+30 2541 084084 Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Στη γεωλογική τομή γίνεται η ερμηνεία, ο σχεδιασμός και η οπτικοποίηση των γεωλογικών σχηματισμών και των φυσικών τομών του υπεδάφους.

Παράγοντες Γεωλογικών τομών

Βασικά στοιχεία των γεωλογικών τομών που λαμβάνονται υπόψη:

  • Μορφολογία του εδάφους
  • Γεωλογικές-Γεωτεχνικές συνθήκες του υπεδάφους στο χώρο του έργου
  • Υδρογεωλογικές συνθήκες (στάθμη, διαπερατότητα των εδαφολογικών οριζόντων κ.λπ.)
  • Μηχανικά χαρακτηριστικά του υπεδάφους (επιχωματώσεις κ.λπ.)

 

Στοιχεία Γεωλογικών τομών

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις μελέτες είναι τα εξής:

  • Η τεχνική μελέτη με τα γεωλογικά/γεωτεχνικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής
  • Η κατάταξη των εδαφών στις διάφορες κατηγορίες κινδύνου
  • Η περιεκτικότητα σε ουσίες (αργιλικό, pH κ.λπ.)
  • Οι τεχνικές προδιαγραφές με τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων
  • Οι γεωλογικοί χάρτες – γεωλογικές τομές

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη σχεδίαση, ερμηνεία και αξιολόγηση του υπεδάφους για την εκπόνηση μελέτης με τελικό στόχο την ασφαλή, σε συνδυασμό με την οικονομική κατασκευή, λειτουργία ενός τεχνικού έργου.