+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net
 • Τη Βιομηχανία της Επόμενης Δεκαετίας
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
  Σχεδιάζουμε
 • Νόμιμη Λειτουργία και Ασφάλεια
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
  Μοντελοποίηση
 • Επενδυτικα Προγράμματα
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  Ευρωπαϊκά
 • και Εγκαταστάσεων
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  Μελέτες Κτιρίων
 • και Χρηματοροές
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
  Συντονισμός, Χρονοδιαγράμματα
 • Κατασκευές Κτιρίων
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Τεχνικά Έργα και
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Εγκαταστάσεις
  Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Υπηρεσίες

Έργα

Γιατί εμάς

Αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργία μας ως μέρος του κοινωνικού επιχειρηματικού και περιβαλλοντικού συνόλου. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη είναι συλλογική υπόθεση και θα επιτευχθεί μόνο σε αρμονία με το περιβάλλον μας.
Αντιλαμβανόμαστε την ποιότητα ως προέκταση της δουλειάς μας στο κοινωνικό σύνολο. Για το λόγο αυτό στα έργα της ΙΩΝΙΚΗ Engineering η ποιότητα δεν είναι απλά το αποτέλεσμα της δουλειάς μας αλλά το κίνητρο που μας οδηγεί στη δημιουργία.
Θεωρούμε τους πελάτες μας το πιο σημαντικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η ανάπτυξη τους θα βοηθήσει τη δική μας ανάπτυξη και μας ενδιαφέρει όσο και τους ίδιους. Γι' αυτό θέλουμε οι πελάτες μας να μας εμπιστεύονται.
Θέλουμε οι εργαζόμενοι μας να βρίσκουν ενδιαφέρον στη δουλειά τους και να αμείβονται σωστά για το έργο τους. Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering υπάρχει κλίμα φιλίας και συνεργασίας.
Ενσωματώνουμε την υπεύθυνη κοινωνική και περιβαλλοντική μας συνείδηση στις δράσεις και τα έργα μας. Στηρίζουμε την τέχνη, τον πολιτισμό και προωθούμε τον αθλητισμό.
Λειτουργούμε με γνώμονα τη δημιουργία. Διευρύνουμε συνεχώς το πεδίο των γνώσεων μας για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο έργο μας.