+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

 • Νέων κτιρίων

Είναι η μελέτη με την οποία καθορίζεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ως προς τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Η μελέτη διασυνδέει το βιοκλιματικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού) για τον υπολογισμό και την επίτευξη της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

 • Υφισταμένων κτιρίων

Στην περίπτωση υφισταμένων κτιρίων, η μελέτη ενεργειακής απόδοσης πραγματοποιείται σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης ή έκδοσης πιστοποιητικών. Για την ενεργειακή κατάταξη πραγματοποιείται η ενεργειακή επιθεώρηση, κατά την οποία αποτυπώνεται η κατάσταση του κτιρίου από αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική άποψη και εντοπίζονται οι απαραίτητες επεμβάσεις, που θα βελτιώσουν την τρέχουσα ενεργειακή κατάταξη σε αυτή που ορίζει η νομοθεσία.

Παράγοντες Μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Βασικά στοιχεία στη μελέτη που λαμβάνονται υπόψη:

 • Τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής, η τοποθεσία και ο προσανατολισμός του κτιρίου
 • Η χρήση του κτιρίου (κατοικία, γραφεία κ.λπ.)
 • Ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας των δομικών υλικών
 • Οι επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) ανά θερμική ζώνη
 • Η απόδοση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που θα εγκατασταθούν
 • Δεδομένα και παραδοχές για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία

 

Στοιχεία Μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Μελέτη απόδοσης είναι τα εξής:

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (όγκος, επιφάνεια, προσανατολισμός κ.λπ.)
 • Τεύχος θερμικών προδιαγραφών - χαρακτηριστικών των δομικών στοιχείων -υλικών του κτιρίου
 • Τεκμηρίωση της χωροθέτησης και προσανατολισμού του κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών
 • Σχεδιασμός των συστημάτων ηλιοπροστασίας του κτιρίου
 • Σχεδιασμός επιθυμητών θερμικών ζωνών (διαφοροποίηση θερμοκρασίας ξεχωριστών χώρων σε ένα κτίριο, για παράδειγμα σε ένα νοσοκομείο κ.λπ.)
 • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και απόδοση συστημάτων

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης και σχεδίαση ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με σκοπό τη διασφάλιση της χρυσής τομής ανάμεσα στις οικονομικές λύσεις του χρήστη και την εξοικονόμηση ενέργειας.