+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Ξεκινά στις 22 Φεβρουαρίου η δράση e-λιανικό για δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop
Φεβρουάριος 16 2021

Ξεκινά στις 22 Φεβρουαρίου η δράση e-λιανικό για δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσων για την νέα δράση «e-λιανικό» που έχει στόχο την επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Διαβάστε παρακάτω όλες τις λεπτομέριες της δράσης.

Στόχος

Η δράση έχει στόχο την επιχορήγηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :

- Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019

- Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

- Να έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το λιανεμπόριο στην έδρα ή στο υποκατάστημα, (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού).

- Να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.

- Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.

- Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους τουλάχιστον 20% κατά το 4ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.

- Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

- Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (de minimis).

Επιλέξιμες δαπάνες

Για δημιουργία νέου e-shop

Ο προϋπολογισμός κάθε έργου δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος του ποσού των 5.000€.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:

Α) Εξοπλισμός πληροφορικής – έως 30% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).

2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).

3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.).

Β) Λογισμικό – έως 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.).

2. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Για αναβάθμιση υφιστάμενου eshop

Είναι επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες της κατηγορίας λογισμικού.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Περίοδος υποβολών

Από 22/02/2021 και ώρα 13:00 - 24/03/2021 και ώρα 15:00.

Στην ΙΩΝΙΚΗ αναλαμβάνουμε τη σύνταξη, την υποβολή και την παρακολούθηση του φακέλου. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο +30 2541 20 00 32 ή στείλτε μας e-mail στο finance@ioniki.net.