+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Έναρξη υποβολών προγράμματος «Μεταποίηση Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας»
Σεπτέμβριος 12 2019

Έναρξη υποβολών προγράμματος «Μεταποίηση Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας»

«Μεταποίηση Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας» - Μέτρο 3.4.4 - Υποβολές έως 15/11/2019

1. Στόχος της δράσης

Η δράση στοχεύει στην ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. Ειδικότερα, αφορά δράσεις για τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση, ή την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.

2. Δικαιούχοι της δράσης

Δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών και των επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

3. Επιδότηση

Επικράτεια

Απομακυσμένα Ελληνικά Νησιά

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Επιδότηση

50%

85%

Ιδ. Συμμετοχή

50%

15%

Οργανώσεις αλιέων ή άλλοι συλλογικοί δικαιούχοι

Επιδότηση

60%

85%

Ιδ. Συμμετοχή

40%

15%

Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων ή διακλαδικών οργανώσεων

Επιδότηση

75%

85%

Ιδ. Συμμετοχή

25%

15%

Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και καινοτόμα χαρακτηριστικά, σε τοπικό επίπεδο

Επιδότηση

100%

100%

Ιδ. Συμμετοχή

0%

0%


4. Επιλέξιμες Δαπάνες

-Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων.

-Οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

-Τα έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης

-Τα λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.

-Η κατασκευή, η επέκταση ή ο εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων

-Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων μεταποίησης.

-Οι εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων.

-Η μεταφορά και η εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού.

-Ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού.

-Οι κατασκευές & εξοπλισμός για επεξεργασία και μεταποίηση των υποπροϊόντων.

-Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη.

-Η αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

-Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού

-Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων.

-Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης – λογισμικού.

-Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας.

-Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες Πηγές.

-Η αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων.

-Ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση υφιστάμενων χερσαίων μέσων μεταφοράς..

-Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων, συσχετιζόμενες με την υλοποίηση της Πράξης.

-Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται.

-Οι ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο Δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

-Οι δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της Πράξης.

-Η μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας.

-Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση της Πράξης.

-Τα τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων διακριτών της Πράξης.

5. Προϋπολογισμός – Χρόνος υλοποίησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων θα κυμαίνεται από 20.000€ έως 8.000.000€. Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης ορίζεται στα δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης επιπλέον ενός έτους

6. Προθεσμία υποβολών

Περίοδος υποβολής από 2/9/2019 έως 15/11/2019 

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 2541 20 00 20 ή στείλτε μας e-mail στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..