+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Νέο πρόγραμμα επιδότησης – Ενίσχυση έως 55% υφιστάμενων ΜΜΕ στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Φεβρουάριος 07 2020

Νέο πρόγραμμα επιδότησης – Ενίσχυση έως 55% υφιστάμενων ΜΜΕ στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Νέο πρόγραμμα επιδότησης – Ενίσχυση έως 55% υφιστάμενων ΜΜΕ στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για το νέο Πρόγραμμα «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Υποβολή αιτήσεων από 18/2/2020 έως 14/7/2020.

Σας παρουσιάζουμε παρακάτω μία σύντομη περίληψη με τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

1. Σκοπός της δράσης

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

2. Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά σχέδια από 60.000 ευρώ  έως  800.000 ευρώ.

Επιδότηση από  45%  ως  55% (ανά μέγεθος επιχείρησης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της ομάδας Α). Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις η επιδότηση ανέρχεται στο 55% στην ομάδα δαπανών Α (κτηριακά, εξοπλισμός και άυλα στοιχεία ενεργητικού), ενώ για τις μεσαίες στο 45%.

Στις ομάδες δαπανών Β και Γ το ποσοστό επιδότησης είναι στο 50%.

3. Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ που:

-Έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018

-Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Παράρτημα 14  της Πρόσκλησης)

-Το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά επίσης σε επιλέξιμο ΚΑΔ (Παραρτήματος 14)

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην από 07-11-2017/5732/713/Α3 πρόσκληση του τ. Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».Επίσης, εφόσον ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, για να θεωρηθεί επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει αποδεδειγμένα το 80% του μέσου όρου των εσόδων της διετίας 2017 και 2018 να προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις.

4. Επιδοτούμενες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της αίτησηςενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου.

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α

Άρθρο 14  Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις

Τουλάχιστον 80%

Α.1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Α.2

Εξοπλισμός

Α.2.1

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Α.2.2

Μηχανήματα - Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

Α.2.3

Μεταφορικά μέσα

έως 20.000€

Α.2.4

Λοιπός εξοπλισμός

έως 10.000€

Α.3

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

έως 10%

Α.3.1

Πιστοποίηση προϊόντων - υπηρεσιών - διαδικασιών ( εκτός άδειας λειτουργίας)

Έως 10.000€ / πιστοποιητικό

Β

ΑΡΘΡΟ 18 Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

Έως 30.000€

Β.1

Δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης

Β.1.1

Δαπάνες παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου

Από 4.000 έως 10.000€

Β.1.2

Δαπάνες μελετών - συμβουλευτικής

έως  2.500 € ανά μελέτη και συνολικά τις 6.000€.

Γ

ΑΡΘΡΟ 19 Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Γ.1

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Έως 3.000€ για συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις στην Ελλάδα και έως 6.000€ για συμμεοχήσε εξωχώριες.

5. Ιδία Συμμετοχή

Για την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το 60% του ποσοστού της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

6. Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Σημειώνεται επίσης ότι υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό ίσο με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

7. Προϋπολογισμός

10 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 2541 20 00 20 ή στείλτε μας e-mail  στο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..