+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Βιομηχανία οστρακοειδών “EUROMARE”

Βιομηχανία οστρακοειδών “EUROMARE”

Infographic EUROMARE

Η “EUROMARE” είναι μία εταιρεία επεξεργασίας οστρακοειδών, διαθέτοντας Κέντρο Αποστολής Οστρακοειδών (ΚΑΟ) και Κέντρο Καθαρισμού Οστρακοδειδών (ΚΚΟ). Το 2015 προχώρησε στην κατασκευή νέου κτηρίου με την ΙΩΝΙΚΗ να αναλαμβάνει το έργο.

Το έργο αφορούσε:

Την εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση της βιομηχανίας.
Την ανέγερση ισογείου κτηρίου γραφείων από οπλισμένο σκυρόδερμα.
Την κατασκευή περίφραξης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των €199.974,29 και υπήρξε ενίσχυση €91.237,14 μέσω του προγράμματος Αλιεία 2007-2013, Άξονας/Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία».