+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ

Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ

Μελέτη πυρανίχνευσης καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ    

                                                           

Βασικές πληροφορίες 

  Στατιστικά

Πελάτης:

JT International Hellas Α.Ε.Β.Ε.

Επιφάνεια

56.012 τ.μ.

Ιστοσελίδα:

www.jti.com

Είδος ανίχνευσης

Beam and Aspiratin Detection

Έτος ανάθεσης:

2019

Προϋπολογισμός έργου

€300.000

Τοποθεσία:

Ξάνθη

Στόχος εκτέλεσης

2 μήνες

Περιγραφή έργου

Η ΙΩΝΙΚΗ ανέλαβε να εκπονήσει μελέτη πυρανίχνευσης για το σύνολο των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 54 για την πυρανίχνευση και αναγγελία. Το έργο ολοκληρώθηκε σε δύο γλώσσες σε διάστημα δύο μηνών. 

Πραγματοποιήθηκε πλήρης καταγραφή των αναγκών και των χρήσεων των χώρων και συντάχθηκε το έργο προμήθειας, εγκατάστασης και ενεργοποίησης σύγχρονου συστήματος πυρανίχνευσης προς δημοπράτηση, με διεθνή διαγωνισμό. 

Βίντεο

Φωτογραφικό υλικό