+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

Η Ιστορία μας

Η ιστορία μας

Ίδρυση της εταιρίας ως ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών μηχανικών και συγκεκριμένα, τη σύνταξη Ηλεκτρομηχανολογικών και Περιβαλλοντικών Μελετών και τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε βιομηχανικά κυρίως κτήρια και καταστήματα, με έδρα την Ξάνθη, στην οδό 28ης Οκτωβρίου 284.

Μεταφορά σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Η εταιρία Μελετητική Ξάνθης μεταφέρθηκε το 2006 σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στην οδό Λευκίππου 6, στην Ξάνθη, όπου εδρεύει μέχρι και σήμερα η ΙΩΝΙΚΗ Engineering.

Μετονομασία της εταιρίας σε ΙΩΝΙΚΗ Engineering.

Η εταιρία Μελετητική Ξάνθης απορροφήθηκε από την ΙΩΝΙΚΗ Engineering το 2007, καθώς προστέθηκαν υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού και συμβούλων.
Η ΙΩΝΙΚΗ Engineering είναι μία εταιρία μηχανικών και συμβούλων, πλήρως καταρτισμένη σε τεχνικά και οικονομικά θέματα. Η επιχείρηση έχει μία πετυχημένη πορεία στον τομέα των μελετών και κατασκευών και εν γένει στην υποστήριξη βιομηχανιών. Ιδρύθηκε την 27/06/2007 και κατά τη διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητάς της, έχει να παρουσιάσει αξιόλογα έργα τόσο στο τομέα της ανάπτυξης, όσο και σε αυτόν της υλοποίησης επιχειρηματικών πλάνων και οικονομοτεχνικών μελετών.

Ανακαίνιση εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμός εξοπλισμού

Το 2015 κρίθηκε αναγκαία η ανακαίνιση των εγκαταστάσεων και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της εταιρίας, ώστε να συμβαδίζει με τις τελευταίες τάσεις. Έγιναν εσωτερικές και εξωτερικές επισκευές και η εταιρία εξοπλίστηκε με νέο δίκτυο υπολογιστών, σχεδιαστικά μηχανήματα και τοπογραφικό όργανο.

2003 2006 2007 2015
2003 2006 2007 2015
Ίδρυση της εταιρίας ως ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Μεταφορά σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Μετονομασία  της  εταιρίας  σε  ΙΩΝΙΚΗ Engineering Ανακαίνιση εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμός εξοπλισμού