+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Οι μελέτες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και συστημάτων αφορούν στο σχεδιασμό της εγκατάστασης (διάταξη και υπολογισμό της συνολικής ισχύος και διανομής).

Οι μελέτες εγκατάστασης ανεμογεννητριών αφορούν το σχεδιασμό και τον υπολογισμό του συστήματος από τη θεμελίωση ως την παραγωγή ενέργειας.

Παράγοντες Μελέτης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων / ανεμογεννητριών

Στην ΙΩΝΙΚΗ, συντάσσουμε Μελέτη Φωτοβολταϊκών, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το μέγεθος επιφάνειας και το είδος
 • Την απαιτούμενη ισχύ
 • Τη χωροθέτηση για την αποφυγή σκιάσεων
 • Τα Υλικά για την εγκατάσταση του συστήματος
 • Την ισχύ και το υπάρχον δίκτυο ηλεκτροδότησης
 • Τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης
 • Τη Μορφολογία του εδάφους
 • Το μέγεθος της περιοχής στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση
 • Τον υπολογισμό ετήσιας έκθεσης των πηγών (ηλιακή ακτινοβολία, αιολικό δυναμικό)
 • Τον υπολογισμό παραμέτρων (πυκνότητα, ένταση, διακύμανση κ.λπ.)

 

Στοιχεία Μελέτης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων / ανεμογεννητριών

Στη Μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών- ανεμογεννητριών περιλαμβάνονται:

 • Κατόψεις και διαγράμματα
 • Ηλεκτρολογικά και κατασκευαστικά σχέδια της εγκατάστασης του συστήματος (κάτοψη εγκατάστασης, μονογραμμικό σχέδιο κ.λπ.)
 • Προδιαγραφές υλικών
 • Τοπογραφικό διάγραμμα και Φύλλα χάρτη περιοχής
 • Υπολογισμός της εξοικονόμησης συμβατικών ενεργειών
 • Προτάσεις βέλτιστης ένταξης των Φ/Β- ανεμογεννητριών στο γήπεδο
 • Εκτίμηση παραγωγής ετήσιας ενέργειας ανά μονάδα μέτρησης της εγκατάστασης
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης
 • Οικονομικά στοιχεία (απόδοση, επιτόκιο κ.λπ.)
 • Υπολογισμός υλικών για την εγκατάσταση (περίφραξη, σκυρόδεμα κ.λπ.)

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, με την ολοκληρωμένη εκπόνηση της μελέτης, έχουμε βασικό σκοπό τη σύνδεση σχέσεων μεταξύ των οικονομικών κινήτρων (απόδοση συστήματος) του χρήστη με την απόλυτη αρμονία στις συμφέρουσες λύσεις, το ενεργειακό αποτέλεσμα και την προστασία του περιβάλλοντος.