+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Είναι η σύνταξη μελέτης για την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό όλων των ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, που εξυπηρετούν τις ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Χωρίζονται σε μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Χαρακτηριστικές μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων είναι:ι:

 • Φωτισμού και ρευματοδοτών κτιρίων
 • Επαγγελματικού φωτισμού
 • Ηλεκτροφωτισμού εξωτερικών χώρων
 • Κεντρικών πινάκων διανομής χαμηλής και μέσης τάσης
 • Διόρθωσης συντελεστή ισχύος cosφ
 • Θεμελιακής γείωσης
 • Αντικεραυνικής προστασίας

 

Χαρακτηριστικές μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων είναι:

 • Ασφαλείας - συναγερμού
 • CCTV (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με κάμερες και αυτόματη βιντεοσκόπηση)
 • Διανομής ήχου
 • Ελέγχου πρόσβασης (access control)
 • Θυροτηλεφώνων, κουδουνιών και θυροτηλεοράσεων

 

Παράγοντες σύνταξης μελετών και κατασκευών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Στην ΙΩΝΙΚΗ αναλαμβάνουμε την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια διαφόρων χρήσεων (γραφεία, εμπορικά καταστήματα, βιομηχανίες, κατοικίες, πολυκατοικίες κ.λπ.) με βάση τις εξής αρχές:

 • Τα έργα μας να είναι λειτουργικά, να βελτιώνουν τις συνθήκες άνεσης και την απόδοση στο χώρο εργασίας
 • Η εγκατάσταση να πληροί τους κανόνες ασφαλείας
 • Η εγκατάσταση να γίνεται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους

 

Στοιχεία μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Τα βασικά στοιχεία σύνταξης μιας μελέτης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι:

 • Η μελέτη χωροθέτησης και οι χρήσεις του χώρου
 • Το τεύχος υπολογισμών για καλωδιώσεις, διακόπτες και ασφαλιστικές διατάξεις
 • Τα ηλεκτρολογικά διαγράμματα

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, χρησιμοποιούμε τη μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με γνώμονα την εύρεση της καλύτερης λύσης για τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, τη λειτουργικότητα του χώρου και τις οικονομικές του δυνατότητες.