+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Είναι η μελέτη για τη συλλογή, απόδοση και σχεδιασμό συστήματος ηλιακής θέρμανσης σε κατοικίες, βιομηχανίες και χώρους εργασίας, με σκοπό την εκμετάλλευση της ενέργειας του ήλιου σε μια άμεση χρησιμοποιήσιμη ή αποθηκεύσιμη μορφή. Επιπλέον, σε μεικτά συστήματα περιλαμβάνεται και η μελέτη του νερού χρήσης (ΖΝΧ)

Παράγοντες σύνταξης Μελετών Ηλιακών Συλλεκτών

Στην ΙΩΝΙΚΗ, συντάσσουμε Μελέτες Ηλιακών Συλλεκτών, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το μέγεθος του συλλέκτη και την επιφάνεια τοποθέτησης
 • Τη δεξαμενή αποθήκευσης του νερού
 • Την επιφάνεια εγκατάστασης
 • Το ηλιακό δυναμικό και το γεωγραφικό προσανατολισμό του συλλέκτη
 • Τις ανάγκες θέρμανσης - ζεστού νερού
 • Τον αριθμός χρηστών και το είδος χρήσης του κτιρίου (από τα οποία προκύπτουν ο αριθμός συλλεκτών κ.λπ.)
 • Το δίκτυο ύδρευσης

 

Στοιχεία Μελετών Ηλιακών Συλλεκτών

Μια Μελέτη Ηλιακών Συλλεκτών περιλαμβάνει:

 • Τεύχος υπολογισμών
 • Τεχνική έκθεση προδιαγραφών υλικών ηλιακού συστήματος (μονώσεις, υλικά απορρόφησης κ.λπ.)
 • Κατασκευαστικά σχέδια
 • Κάτοψη σχεδίου ύδρευσης
 • Υπολογισμός απόδοσης

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, συντάσσονται ολοκληρωμένες μελέτες, με γνώμονα τη βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση, την ποιότητα των υλικών και την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών για την εγκατάστασή των συλλεκτών.