+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Είναι η μελέτη που περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο υπολογισμό και σχεδιασμό για την διασφάλιση της ηχοπροστασίας και τη μείωση θορύβων του χώρου, σύμφωνα την υπάρχουσα νομοθεσία και με τις ανάγκες του χρήστη.

Παράγοντες Μελέτης Ηχομόνωσης

Στην ΙΩΝΙΚΗ, συντάσσουμε Μελέτη Ηχομόνωσης λαμβάνοντας υπόψη:

 • Όρια που καθορίζει η υπάρχουσα Νομοθεσία
 • Είδος και χρήση του κτιρίου
 • Τοπικά στοιχεία (μέρος κ.λπ.)
 • Σκοπός ηχομόνωσης (ηχομόνωση αεραγωγών, ηχομόνωση κέντρου διασκέδασης, ηχομόνωση από εξωτερικούς παράγοντες κ.λπ.)
 • Ημερήσιες ακουστικές μετρήσεις (ένταση και ποιότητα θορύβου)
 • Αποτύπωση του υπάρχοντος ακουστικού περιβάλλοντος
 • Εκτίμηση μετάδοσης και πίεσης θορύβου

 

Στοιχεία Μελέτης Ηχομόνωσης

Στην Μελέτη Ηχομόνωσης περιλαμβάνονται :

 • Σχεδιασμός ηχοπετασμάτων
 • Είδος δομικών στοιχείων του κτιρίου για την εγκατάσταση της ηχομόνωσης
 • Υπολογισμός δείκτης ηχομόνωσης (μείωση του θορύβου χωρίς τη μετάδοση από πλευρικούς δρόμους)
 • Τεύχος υπολογισμών με τη συμπεριφορά του θορύβου (πιέσεις, συχνότητα, ένταση κ.λπ.)
 • Συντελεστές απορρόφησης
 • Τιμές ηχομόνωσης που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού
 • Τεχνικές προδιαγραφές ηχομονωτικών υλικών

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, με τη σχεδίαση της Μελέτης Ηχομόνωσης ,επιτυγχάνουμε την πλήρη ηχομονωτική προστασία προσφέροντας ένα ικανοποιητικό ακουστικά περιβάλλον στους χώρους εργασίας και στις κατοικίες των χρηστών.