+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Είναι η μελέτη για τον υπολογισμό και σχεδιασμό μέτρων που προβλέπονται κατά την σχεδίαση και κατασκευή ενός κτιρίου και αποβλέπουν αφενός στην πρόληψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κτίριο και αφετέρου στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Παράγοντες σύνταξης Μελετών Πυρασφάλειας / Πυρόσβεσης

Στην ΙΩΝΙΚΗ, συντάσσουμε Μελέτες Πυρασφάλειας / πυρόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την προστασία του πολίτη σε συνδυασμό με τους κανόνες ασφαλείας
 • Τη Νομοθεσία
 • Τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου
 • Τους κανόνες αισθητικής και διαρρύθμισης του χώρου

 

Στοιχεία Μελετών Πυρασφάλειας / Πυρόσβεσης

Μια Μελέτη Πυρασφάλειας / Πυρόσβεσης περιλαμβάνει:

 • Τεχνική έκθεση
 • Σχεδιασμό φωτισμού - σήμανσης οδεύσεων διαφυγής
 • Κατασκευαστικά σχέδια για τον καθορισμό εξόδων διαφυγής (Έλεγχος μεγίστων αποστάσεων κ.λπ.)
 • Σχεδιασμό ανιχνευτών πυρός, τοποθέτηση πυροσβεστήρων, συναγερμών, πινάκων πυροπροστασίας κ.λπ.
 • Μονογραμμικά σχέδια δικτύων πυρόσβεσης
 • Ηλεκτρολογικό σχέδιο πυρανίχνευσης
 • Προδιαγραφές υλικών

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, συντάσσουμε την ολοκληρωμένη μελέτη πυρασφάλειας / πυρόσβεσης για το χώρο που σας ενδιαφέρει, διασφαλίζοντας την προστασία του κτιρίου και διατηρώντας την καλαισθησία του χώρου.