+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Η μελέτη θερμομόνωσης - ενεργειακής απόδοσης κτιρίων αφορά στην εκπόνηση μελέτης ενεργειακού σχεδιασμού στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων και την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών του συστήματος.

Παράγοντες σύνταξης Μελετών Θερμομόνωσης / Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Στην ΙΩΝΙΚΗ, συντάσσουμε Μελέτες Θερμομόνωσης / Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την εξοικονόμηση ενέργειας
 • Τις κλιματολογικές συνθήκες
 • Την Νομοθεσία και Ενεργειακούς Κανονισμούς (ΚΕΝΑΚ)
 • Τη βελτίωση της ζωής και την απόδοση στο χώρο
 • Την καλαισθησία του χώρου
 • Τους περιορισμούς ασφαλείας
 • Το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
 • Την επιφάνεια και τις στρώσεις του δομικού στοιχείου (από έξω προς τα μέσα), για το οποίο θα υπολογιστούν οι συντελεστές θερμοπερατότητας

 

Στοιχεία μελετών θερμομόνωσης / ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Μια Μελέτη Θερμομόνωσης / Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων περιλαμβάνει:

 • Θέσπιση ελάχιστων ορίων κατανάλωσης ενέργειας
 • Τεχνική έκθεση προδιαγραφών (λέβητα – καυστήρα, θερμαντικών σωμάτων, θερμοσίφωνα, ηλιακού κλπ.)
 • Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - ΠΕΑ)
 • Προδιαγραφές θερμομόνωσης
 • Κόστος απωλειών θερμότητας

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, διαθέτουμε πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι συντάσσουν μελέτες με γνώμονα την εύρεση της καλύτερης λύσης για τις ανάγκες σας σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, τη λειτουργικότητα του χώρου, τις οικονομικές δυνατότητες και την προστασία του περιβάλλοντος.