+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι οι εσωτερικές διεργασίες μιας επιχείρησης για να βελτιώσει, σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις, την αποτελεσματικότητα της σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και να μειώσει τον αντίκτυπο των ενεργειών της σε αυτό.

Το πρότυπο ISO 14001:2004 θέτει τις απαιτήσεις στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ώστε να η επιχείρηση να διαμορφώσει περιβαλλοντική πολιτική σε συμφωνία με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς και προς άλλες απαιτήσεις, τις οποίες έχει αποδεχτεί. Αφορά πτυχές του περιβάλλοντος που επηρεάζει με τις δραστηριότητες της.

Παράγοντες σχεδίασης συστημάτων ποιότητας

Στην ΙΩΝΙΚΗ σχεδιάζουμε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 για κάθε επιχείρηση με βάση:

  • την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους άλλους συμφωνημένους κανονισμούς
  • τη φύση, το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών της
  • την πρόληψη και συνεχή μείωση της ρύπανσης
  • Την περιοχή που δραστηριοποιείται
  • Τις συνθήκες του περιβάλλοντος
  • Τις διαδικασίες παραγωγής

 

Στοιχεία Συστημάτων ποιότητας

Για να είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 14001:2004, το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που χρησιμοποιεί μία επιχείρηση πρέπει να:

  • συμφωνεί με τις νομοθετημένες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος
  • συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος που εκφράζονται στην περιβαλλοντική της πολιτική
  • καταγράφει, να εφαρμόζει, να ελέγχει και να βελτιώνει τις διαδικασίες για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής
  • ανανεώνει την πολιτική περιβάλλοντος για κάθε νέο περιβαλλοντικό ζήτημα που προκύπτει

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, σχεδιάζουμε για την επιχείρηση σας σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε γραφειοκρατία. Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα σχεδιάσουμε, θα βελτιώσει την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησης σας, θα εξοικονομήσετε ενέργεια και φυσικούς πόρους και παράλληλα θα συμβάλλετε υπεύθυνα στην προστασία του περιβάλλοντος.