+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων είναι οι εσωτερικές διεργασίες μιας επιχείρησης για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφάλειας τροφίμων.

Το πρότυπο ISO 22000:2005 έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις, οι οποίες εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην αλυσίδα τροφίμων. Θέτει τις απαιτήσεις στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, ώστε να ελέγχονται οι κίνδυνοι που απειλούν τα τρόφιμα και να εξασφαλίζεται ότι θα είναι ασφαλή τη στιγμή που θα καταναλωθούν.

Παράγοντες σχεδίασης συστημάτων ποιότητας

Στην ΙΩΝΙΚΗ σχεδιάζουμε σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000:2005 για κάθε επιχείρηση με βάση:

  • Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων
  • Την προβλεπόμενη χρήση
  • Τους κινδύνους των τροφίμων
  • Τις διαδικασίες παραγωγής, επεξεργασίας και μεταφοράς των τροφίμων

 

Στοιχεία Συστημάτων ποιότητας

Για να είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 22000:2005 το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που χρησιμοποιεί μία επιχείρηση πρέπει να:

  • είναι σύμφωνο με τις νομοθετημένες απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων
  • να αξιολογεί τις απαιτήσεις των πελατών και να τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις πελατών, που αφορούν στην ασφάλεια τροφίμων, ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση του πελάτη
  • γνωστοποιεί αποτελεσματικά τα δεδομένα για θέματα ασφάλειας τροφίμων στους προμηθευτές της, στους πελάτες της και σε κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα τροφίμων
  • να διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται η δεδηλωμένη πολιτική ασφάλειας τροφίμων
  • να επιδιώκει την πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ή την αυτοαξιολόγηση ή την ιδία δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν Διεθνές πρότυπο.

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, σχεδιάζουμε για την επιχείρηση σας σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε γραφειοκρατεία. Το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που θα σχεδιάσουμε, θα διασφαλίσει την καταλληλότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών σας και παράλληλα θα βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών σας.