+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας είναι οι εσωτερικές διεργασίες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας.

Το πρότυπο ISO 9001:2008 θέτει τις απαιτήσεις στο σύστημα διαχείρισης στο σύστημα διαχείρισης, ώστε αυτό να αποσκοπεί στη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.

Παράγοντες σχεδίασης συστημάτων ποιότητας

Στην ΙΩΝΙΚΗ σχεδιάζουμε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για κάθε επιχείρηση με βάση:

 • Το επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Τις αλλαγές και τους κινδύνους στο περιβάλλον
 • Τις διάφορες ανάγκες της
 • Τους ειδικούς της στόχους
 • Τα προϊόντα που παράγει/υπηρεσίες που προσφέρει
 • Τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί
 • Το μέγεθος της
 • Την κουλτούρα της

 

Στοιχεία Συστημάτων ποιότητας

Για να είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 9001:2008 ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας πρέπει να:

 • καθορίζει τις διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν την ποιότητα, καθώς και να εξασφαλίζει την εφαρμογή τους
 • καθορίζει τη σειρά και την επίδραση μεταξύ των διαδικασιών
 • καθορίσει τα απαραίτητα κριτήρια και μεθόδους για την αποτελεσματική λειτουργία και έλεγχο των διαδικασιών
 • εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων και της απαραίτητης πληροφόρησης για τον έλεγχο των διαδικασιών
 • ελέγχει, να μετρά και να αναλύει τις διαδικασίες
 • εφαρμόζει τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων και να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, σχεδιάζουμε για την επιχείρηση σας σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε γραφειοκρατία. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που θα σχεδιάσουμε, θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης σας και παράλληλα θα βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών σας.