+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Είναι η μελέτη στην οποία υπολογίζεται και σχεδιάζεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα για την ανύψωση φορτίου ή ανθρώπινου δυναμικού για την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Παράγοντες Μελέτης Ανελκυστήρα

Στην ΙΩΝΙΚΗ, συντάσσουμε Μελέτη Ανελκυστήρων, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Είδος και χρήση του κτιρίου
  • Αριθμός χρηστών
  • Είδος -Διαστάσεις εγκατάστασης (τρόπος ανάρτησης, διαστάσεις θαλάμου και φρεατίου κ.λπ.)
  • Ασφάλεια
  • Παροχές ηλεκτρικού ρεύματος (τριφασικό, μονοφασικό)
  • Ωφέλιμο φορτίο και χώροι μηχανοστασίου

 

Στοιχεία Μελέτης Ανελκυστήρα

Στη Μελέτη Ανελκυστήρων περιλαμβάνονται:

  • Κατασκευαστικά σχέδια (κάτοψη ,όψη , τομή)
  • Μηχανολογική μελέτη
  • Τεχνικές προδιαγραφές υλικών
  • Ηλεκτρολογική μελέτη

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, με την ολοκληρωμένη σχεδίαση μελέτης Ανελκυστήρων σας προτείνουμε τη βέλτιστη λύση που συνδέει τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης με την καλαισθησία του χώρου.