+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Μελέτη Καυσίμων Αερίων - Φυσικού Αερίου

Είναι η μελέτη για την εγκατάσταση δικτύου καυσίμων και φυσικού αερίου, από την έξοδο των μετρητών αερίου μέχρι την έξοδο της απαγωγής καυσαερίων, σε κατοικίες, βιομηχανίες, εμπορικά καταστήματα και γραφεία.

Παράγοντες σύνταξης μελετών καύσιμων αερίων / φυσικού αερίου

Στην ΙΩΝΙΚΗ, συντάσσουμε Μελέτες Καύσιμων αερίων / φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τις ανάγκες σε κατανάλωση
 • Τις ανάγκες θέρμανσης - ζεστού νερού
 • Την εξοικονόμηση ενέργειας και χώρου
 • Τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου - βιομηχανία
 • Τις διατάξεις αερισμού
 • Την απαγωγή των αερίων (καπναγωγοί, καπνοδόχοι)
 • Την τήρηση των κανόνων πυροπροστασίας

 

Στοιχεία μελετών καύσιμων αερίων / φυσικού αερίου

Μια μελέτη καύσιμων αερίων / φυσικού αερίου περιλαμβάνει:

 • Τεύχος υπολογισμών
 • Τεχνική έκθεση προδιαγραφών υλικών
 • Κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια κατόψεων που απεικονίζουν το δίκτυο και τις εγκαταστάσεις
 • Μελέτη πυροπροστασίας εγκατάστασης

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη εκπόνησης μελέτης γνωρίζοντας τα θετικά της χρήσης δικτύου καύσιμων αερίων / φυσικού αερίου (οικονομία, ευκολία στη χρήση, εξοικονόμηση χώρου, μειωμένο κόστος συντήρησης, φιλικότητα προς το περιβάλλον) και προτάσσουμε την εγκατάστασή τους μέσα από τα έργα μας.