+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Είναι η μελέτη για τον υπολογισμό και το σχεδιασμό εγκατάστασης θέρμανσης ή κλιματισμού σε κατοικίες, βιομηχανίες, εμπορικά καταστήματα και γραφεία.

Παράγοντες Μελέτης Θέρμανσης - Κλιματισμού

Στην ΙΩΝΙΚΗ, συντάσσουμε Μελέτη Θέρμανσης - Κλιματισμού, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το μέγεθος κτιρίου εγκατάστασης
 • Τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος χώρου
 • Τις τεχνικές προδιαγραφές
 • Τις συνθήκες άνεσης και απαιτήσεις του χρήστη,
 • Την καλαισθησία του χώρου
 • Τις επιθυμητές θερμοκρασίες χώρων
 • Την εξοικονόμηση ενέργειας
 • Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 

Στοιχεία Μελέτης Θέρμανσης - Κλιματισμού

Στη Μελέτη Θέρμανσης - Κλιματισμού περιλαμβάνονται :

 • Τεχνικές προδιαγραφές μονωτικών υλικών
 • Κατασκευαστικά σχέδια (διάταξη, τοποθέτηση κ.λπ.)
 • Υπολογισμός απόδοσης εγκατάστασης
 • Κόστος εγκατάστασης


Στην ΙΩΝΙΚΗ, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μελετών θέρμανσης / κλιματισμού με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την καλαισθησία του χώρου, τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός, σε συμφωνία πάντα με τα πρότυπα που έχουν θεσμοθετηθεί από τους αρμόδιους φορείς. Η μελέτη διέπεται από την τριλογία Εξοικονόμηση - Περιβάλλον - Αισθητική.