+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Στη μελέτη ύδρευσης υπολογίζονται οι ανάγκες σε νερό χρήσης, άρδευσης, ειδικής χρήσης (πλυντήρια, βαφεία κ.λπ.) και προδιαγράφεται ολόκληρη η υδραυλική μελέτη δικτύωσης, όπως και τα είδη υγιεινής.

Παράγοντες Μελέτης Ύδρευσης

Στην ΙΩΝΙΚΗ, συντάσσουμε Μελέτη Ύδρευσης, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Υπάρχον δίκτυο και παροχές από τις οποίες θα λαμβάνει το δίκτυο
 • Είδος και μέγεθος εγκατάστασης (δεξαμενή κ.λπ.)
 • Μορφολογία εδάφους (πιέσεις λόγω υψομέτρου κ.λπ.)
 • Μέση ταχύτητα
 • Απώλειες πίεσης – συντελεστές τριβής
 • Είδη χρήσεων νερού

 

Στοιχεία Μελέτης Ύδρευσης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη Ύδρευσης είναι τα εξής :

 • Υπολογισμός των διατομών για το δίκτυο
 • Μελέτη τύπου σωληνώσεων
 • Κατασκευαστικά σχέδια του τμήματος του δικτύου (μήκος κ.λπ.)
 • Είδος και παροχή Υποδοχέα
 • Υπολογισμός της ολικής απαιτούμενης πίεσης εισροής- εκροής
 • Τεχνική μελέτη υπολογισμού υλικών

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, συντάσσουμε Μελέτες Ύδρευσης με γνώμονα τη βέλτιστη λύση στον οικονομικό και τεχνικό τομέα, με τ άριστη ποιότητα υλικών και σας προτείνουμε τις κατάλληλες προδιαγραφές για την εγκατάστασή του δικτύου.