+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ
Δεκέμβριος 13 2018

Αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

  Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις   
 Σκοπός     Στόχος του προγράμματος είναι η απονομή χρηματικών βραβείων σε όσες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις διατήρησαν ή αύξησαν το προσωπικό τους το προηγούμενο 12μηνο.
 Δικαιούχοι  Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραμμα ενισχύει αποκλειστικά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ικανοποιούν σωρευτικά τις  προϋποθέσεις που θα αναλύονται στην αναλυτική πρόσκληση
 Προυπολογισμός     έως 10.000€
 Επιλέξιμες δαπάνες  

 Μισθολογικό κόστος
 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας (μέγιστο 4.500 ευρώ)
 Κόστος ανανέωσης πατέντας.

 Δαπάνες τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών ή /και διαδικασιών από διαπιστευμένους φορείς του εσωτερικού ή / και εξωτερικού
 Κόστος ανανέωσης υφιστάμενων πιστοποιητικών
 Δαπάνη παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου (μέχρι 1.500 ευρώ)

 Προθεσμία  Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης
 Διάρκεια έργου  Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης.

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 14/3/2019

Περισσότερα σε αυτή τη κατηγορία « Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ Επιχειρώ Έξω »