+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Επιλογή Χώρου, μια Υπεύθυνη Πράξη
Ιούλιος 31 2012

Επιλογή Χώρου, μια Υπεύθυνη Πράξη

Ο χώρος αποτελεί ένα από τα κρίσιμα στοιχεία της επιχείρησης διότι καθορίζει την καθημερινή της λειτουργία. Η απόφαση για την δέσμευση του χώρου της επιχείρησης θα πρέπει να γίνει κατόπιν έρευνας για την καταλληλότητά του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη και αστοχίες.

Υπάρχουν νομοθεσίες που καθορίζουν τις προδιαγραφές ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, βάση των οποίων πρέπει ο μηχανικός να κάνει τον έλεγχο.

Επιπλέον ο χώρος θα πρέπει να εξεταστεί και βάση οικονομικών κριτηρίων μέσω των προβλέψεων βιωσιμότητας της επιχείρησης.

 

 

 

Καταλληλότητα χώρου και προδιαγραφές νομοθεσίας


katalilotita-ionikiΟ χώρος θα πρέπει να πλήρη τις ελάχιστες προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά και να εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης, για αυτό είναι σημαντικό να αναλάβει μηχανικός να ελέγξει το μέγεθος του χώρου σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης που πρόκειται να δημιουργηθεί, τα τετραγωνικά του χώρου, το ύψος , την χρήση γης, την καταλληλότητα οικόπεδου κλπ.

Από τον έλεγχο αυτόν θα προκύψουν οι εργασίες και οι κατασκευές που θα πρέπει να εφαρμοστούν έτσι ώστε να γίνει ο χώρος ενδεδειγμένος για την λειτουργία και αδειοδότηση της επιχείρησης.

Κόστος επαγγελματικού χώρου

kostos-ionikiΑπό την έρευνα που θα κάνει ο μηχανικός θα προκύψει και το κόστος εγκατάσταση και λειτουργίας της επιχείρησης (εργασίες και κατασκευές, πάγια και εξοπλισμός κλπ). Εάν το κόστος είναι βιώσιμο και ο χώρος κριθεί κατάλληλος για την επένδυση, ο επιχειρηματίας μπορεί να προβεί σε αγορά ή ενοικίαση του ακινήτου και να προχωρήσει η επένδυση.