+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

Οι δραστηριότητες μας

Στον επιχειρηματικό κόσμο οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες είναι τα ενεργά της μέλη. Αυτά τα μέλη προωθούν την ανάπτυξη και την πρόοδο της αγοράς.

Η τεχνολογία και οι σύγχρονες μέθοδοι χρηματοδότησης, επιδότησης, αδειοδότησης, κατασκευής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας είναι πλέον διαθέσιμες σε όλους.

Στην ΙΩΝΙΚΗ συμβάλλουμε στην παροχή όλων των παραπάνω μεθόδων, αναλαμβάνοντας πλήρως την υποστήριξη βιομηχανιών και επιχειρήσεων.

Η ΙΩΝΙΚΗ διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να είναι δίπλα στις επιχειρήσεις και βιομηχανίες σε κάθε βήμα προς την επιτυχία.

Η ΙΩΝΙΚΗ προσφέρει της υπηρεσίες της σε ένα μεγάλο εύρος πελατών. Παρακάτω αναγράφονται συνοπτικά οι συναφείς Υπηρεσίες: