+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Η Μελέτη Διάθεσης Λυμάτων προδιαγράφει τη μεταφορά και τη διάθεση των λυμάτων μετά την επεξεργασία τους, από τις μονάδες εγκατάστασης στους τόπους αποθήκευσης.

Παράγοντες Σύνταξης Μελέτης Διάθεσης Λυμάτων

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την εκπόνηση της μελέτης είναι:

 • Νομοθεσία
 • Πληθυσμός χρηστών
 • Φάσεις παραγωγικής διαδικασίας
 • Είδος αποβλήτων
 • Φυσικοί αποδέκτες

 

Στοιχεία Μελέτης Διάθεσης Λυμάτων

Η τελική απόδοση της μελέτης περιλαμβάνει:

 • Μελέτη μεταφοράς και διάθεσης των λυμάτων στην περιοχή
 • Μελέτη Διαχωρισμού τρόπου αποθήκευσης (σε θάλαμο, στο χώμα, σε κλίνες κ.λπ.)
 • Περιβαλλοντικά στοιχεία
 • Στοιχεία έργου
 • Περιγραφή φάσεων παραγωγής
 • Είδη λυμάτων ανά φάση
 • Μελέτη Επεξεργασίας λυμάτων
 • Διάθεση λυμάτων
 • Υπολογισμός προδιαγραφών μονάδας επεξεργασίας λυμάτων

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη σχεδίαση μελέτης, γεφυρώνοντας την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής χρηστών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.