+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Στις προμετρήσεις - επιμετρήσεις γίνεται ο υπολογισμός των εργασιών θα εκτελεστούν ή που εκτελέστηκαν, με βάση την ακριβή επί τόπου λήψη στοιχείων, μέτρηση διαστάσεων και στοιχείων.

 • Με την προμέτρηση μπορούν να εξαχθούν οι υπολογισμοί για το κόστος του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί.
 • Με την επιμέτρηση προσδιορίζονται ακριβώς οι γεωμετρικές διαστάσεις του έργου που εκτελέστηκε.

 

Παράγοντες Προμετρήσεων - Επιμετρήσεων

Οι παράγοντες, οι οποίοι ορίζουν την μελέτη του συστήματος είναι:

 • Υφιστάμενη κατάσταση
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεων, όψεων, τομών)
 • Στατικά σχέδια
 • Σχέδια λεπτομερειών
 • Προδιαγραφές υλικών
 • Προϋπολογισμός τιμών

 

Στοιχεία Προμετρήσεων - Επιμετρήσεων

Στο παραδοτέο τεύχος των Προμετρήσεων - Επιμετρήσεων περιέχονται :

 • Είδος έργου
 • Μονάδα μέτρησης
 • Ποσότητα υλικών
 • Τιμή μονάδας
 • Κατηγορίες και υποκατηγορίες εργασιών
 • Κόστος

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, αναλαμβάνουμε την ολοκλήρωση των μετρήσεων και τον υπολογισμό του κόστους του έργου με μεγάλο βαθμό σύγκλισης.