+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Η Κυκλοφορική Σύνδεση είναι η σύνταξη και σχεδίαση μελετών οδοποιίας, μελετών κόμβων και συνδέσεων με ιδιοκτησίες (σπίτια, καταστήματα, ξενοδοχεία κ.λπ.), χαρακτηρισμένα μέρη (τοπία, μουσεία, φορείς κ.λπ.) ή οδικών δικτύων.

Παράγοντες Κυκλοφοριακής Σύνδεσης

Οι παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για μια μελέτη είναι:

  • Το είδος της εγκατάστασης, το μέγεθος αυτής, καθώς και οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις που θα προκαλέσει
  • Διαχείριση προσβάσεων (είδος και αριθμός οχημάτων που εισέρχονται στο έργο)
  • Το πρόσωπο της περιοχής το οποίο ορίζεται από ελάχιστη απόσταση
  • Μέτρα ασφαλείας από την αρμόδια υπηρεσία σε περίπτωση που το οικόπεδο έχει πρόσωπο σε δρόμο εθνικό ή επαρχιακό αντίστοιχα ή συγκεκριμένη απόσταση από διασταύρωση με εθνικό δίκτυο

 

Στοιχεία της Κυκλοφοριακής Σύνδεσης

Το περιεχόμενο των μελετών οδοποιίας διέπεται:

  • Από τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
  • Από εγκεκριμένες προδιαγραφές αναγνωρισμένων φορέων όταν αυτό απαιτείται από το πλαίσιο της εκάστοτε σύμβασης (π.χ. Ο.Σ.Μ.Ε.Ο)

 

Στη Μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης αποτυπώνονται:

  • Τοπογραφικό Διάγραμμα της περιοχής
  • Μελέτη οδών και κόμβων, όπου περιλαμβάνεται και ο αρχικός σχεδιασμός οδών και γεφυρών, όπου είναι αναγκαίο
  • Μελέτη σήμανσης και ασφάλισης
  • Μελέτες Μηχανολογικές και Ηλεκτροφωτισμού κυκλοφοριακής σύνδεσης

 

Κινητήριος δύναμη στις κυκλοφοριακές συνδέσεις είναι η παραγωγή της απαιτούμενης υποδομής στην οικονομική και τεχνική ανάπτυξη του έργου για την εξασφάλιση της καλύτερης και ευκολότερης εξυπηρέτησης χρήστη και έργου.