+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Είναι η αποτύπωση και η σύνταξη μελέτης για την κατασκευή οδοστρώματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης κυκλοφορίας και την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Παράγοντες σύνταξης μελετών οδοποιίας

Στην ΙΩΝΙΚΗ, συντάσσουμε μελέτες οδοποιίας λαμβάνοντας υπόψη:

  • Λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά (χρήση έργου, μορφολογία εδάφους, ταχύτητα μελέτης κ.λπ.)
  • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις οδικών έργων

 

Στοιχεία Μελέτης οδοποιίας

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην μελέτη για τα έργα οδοποιίας είναι τα εξής:

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις
  • Σύνταξη κτηματολογίου Οδού και πινάκων αναλογισμού
  • Γεωλογικές μελέτες
  • Μελέτες αποχέτευσης, αντιπλημμυρική προστασία και αποστράγγιση
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Μελέτη σήμανσης Οδού
  • Μελέτες τεχνικών έργων
  • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μελετών οδοποιίας με γνώμονα τις βασικές αρχές για τον επιτυχή σχεδιασμό έργων, συνδέοντας την σπουδαιότητα της οδικής ασφάλειας με τη μέγιστη κυκλοφοριακή εκμετάλλευση, σε συμφωνία πάντα με τα πρότυπα που έχουν θεσμοθετηθεί από τους αρμόδιους τεχνικούς φορείς και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου.