+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

Our Service

H ΙΩΝΙΚΗ ΕΤΕ παρέχει υπηρεσίες από τη σύλληψη της ιδέας ως το λεπτομερή σχεδιασμό ενός κτιρίου, βασιζόμενη στην εμπεριστατωμένη γνώση των κτιριακών κατασκευών, δίνοντας τη δυνατότητα λήψης κατάλληλων αποφάσεων από τα αρχικά κιόλας στάδια.

Έχοντας αναπτύξει μία ομάδα εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους εταίρους και τους πελάτες του έργου, παραδίδει αποτελεσματικές και καινοτόμες μελέτες σχεδιασμού για τη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιρίων κατοικιών, βιομηχανιών, εμπορικών και τουριστικών εγκαταστάσεων.

Η ομάδα σχεδιασμού κτιρίου, η οποία απαρτίζεται από μηχανικούς, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές, δρα ρεαλιστικά εντός νομοθετικών πλαισίων, αλλά και πέρα από τα συμβατικά όρια, ώστε να δώσει λύσεις σχεδιασμού, ελαχιστοποιώντας τους πόρους και τη χρήση ενέργειας,  ώστε τα κτίρια να ενσωματώνονται αρμονικά στο περιβάλλον τους.

Η εμπειρία μας στο σχεδιασμό έχει ως αποτέλεσμα κτίρια χρήσιμα, άνετα και με αποδοτικούς χώρους για τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν και παράλληλα ελκυστικά και βιώσιμα.

Χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τάσεις τεχνογνωσίας αρχιτεκτονικού, μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικού σχεδιασμού, δημιουργούμε κτίρια με υψηλές ενεργειακές και ηλεκτρομηχανολογικές αποδόσεις με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος, εξασφαλίζοντας συνθήκες ασφάλειας έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και ανέμων και κατάλληλες συνθήκες άνεσης, ακουστικής και φωτισμού.

Οι βασικές υπηρεσίες σχεδιασμού κτιρίων που προσφέρουμε περιλαμβάνονται στις ακόλουθες μελέτες, αφού πρώτα καθοριστούν οι μέθοδοι, τα υλικά και οι προδιαγραφές κατασκευής.

 Τοπογραφικά Διαγράμματα  Χρονοδιάγραμμα Έργου  Μελέτη Θέρμανσης - Κλιματισμού  Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας Βιομηχανιών
 Έργα Οδοποιίας  Προμετρήσεις - Επιμετρήσεις  Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων  Μελέτη Φωτοβολταϊκών
 Κυκλοφοριακές Συνδέσεις  Αρχιτεκτονικά Σχέδια  Μελέτη Ύδρευσης  Μελέτη Ηλιακών Συλλεκτών
 Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργών  Στατική Μελέτη  Μελέτη Αποχέτευσης  Μελέτη Ψυκτικού Θαλάμου
 Εδαφοτεχνικές Μελέτες  Φωτορεαλιστικά / 3D Απεικόνιση  Μελέτη Πυρασφάλειας  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 Γεωλογικές Μελέτες  Διακόσμηση Εσωτερικών χώρων  Μελέτη Καυσίμων Αερίων - Φυσικού Αερίου  Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων
 Γεωλογικές Τομές  Μελέτη Ηχομόνωσης  Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης  Μελέτη Διάθεσης Λυμάτων
 Μελέτη Αστικής Ανάπλασης  Μελέτη Θερμομόνωσης  Μελέτη Φωτοτεχνίας  Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού
 Σχεδιασμός Τοπίου  Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης  Μελέτη Ανελκυστήρων  Μελέτη Φόρτισης Αξόνων